Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w obszarze oddziaływań psychologicznych:

Diagnoza psychologiczna

Terapia psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

Psychoedukacja

Trening Umiejętności Społecznych