§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem systemu rezerwacji wizyt on-line i stroną trzymającą nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dinuś”, ul. Kościuszki 12, 86-050 Solec Kujawski, zwana dalej Poradnią.
2. Celem wdrożenia narzędzia rejestracji internetowej jest ułatwienie Klientom dostępu do usług przychodni.
3. Poprzez system można zapisać się na planowe konsultacje specjalistyczne i inne usługi w Poradni.
4. Korzystanie z rejestracji on-line jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
5. Korzystający z systemu rezerwacji wizyt on-line zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przez Poradnię, w celach handlowych, promocyjnych, marketingowych usług i produktów własnych oraz podmiotów współpracujących.
6. Podanie danych: imię i nazwisko klienta, imię i nazwisko dziecka, adres e-mail, numer telefonu ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line.
7. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualnianie.
8. W związku z przyjęciem i stosowaniem przez Poradnię rejestracji internetowej pacjent oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.

§2 Dostęp do systemu rezerwacji on-line
1. Dostęp do systemu rejestracji wizyt on-line Poradni, uzyskują osoby pełnoletnie.

§3 Ograniczenia i zablokowanie dostępu do systemu rezerwacji wizyt on-line
1. Zapisanie się na wizytę nie jest możliwe, jeśli pacjent nie poda swojego adresu e-mail.
2. Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty drogą on-line lub telefonicznie.

§4 Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji
1. Potwierdzenie wysłania rejestracji jest wyświetlane na stronie internetowej podczas rezerwacji.
2. Po dokonaniu rejestracji on-line, klient otrzymuje na podany adres e-mail informację zwrotną potwierdzającą lub negującą możliwość jej uzyskania w oczekiwanym terminie.

§5 Reklamacje i uwagi
1. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu rezerwacji wizyt on-line zbierane są pod adresem: dinus@poradnia-soleckujawski.pl