W ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka realizujemy zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na wspomaganie obszarów deficytowych dziecka oraz stymulowanie jego potencjału i wspieranie umiejętności nabywania nowych kompetencji. Dążąc do maksymalizacji skuteczności prowadzonych oddziaływań terapeutycznych, pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych. Ich skład jest różny w zależności od specyfiki trudności dziecka, jednak najczęściej są to: psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Pozostajemy również w stałej współpracy z psychiatrą dziecięcym.

Specjalistycznymi oddziaływaniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmujemy m.in:

  • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami mowy
  • dzieci z słabowidzące oraz słabosłyszące
  • dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną